مهار تورم و رشد تولید امروز : 15 اسفند 1402

تاریخ

شهر

هدف از اعمال خاموشی

مدت زمان

مناطقی که خاموشی خواهند شد

1402/11/30

کرمان

 

تعمیرات

 

7:30الی9:00

چهارراه عسکر

8:30الی10:30

خیابان استقلال(حدفاصل چهارراه خواجوتا خیابان پروین اعتصامی)

9:00الی12:00

مجتمع پارامیس

هوانیروز 1 و 3 و 5

خیابان زنبق 15 و 20

12:00الی14:30

بوستان المهدی -بلوار هوانیروز 1

خاموشی ها

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام