مهار تورم و رشد تولید امروز : 15 اسفند 1402

 

 

 

 
ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت لینک خدمت بیانیه توافق سطح خدمت سوالات متداول شناسنامه خدمت لینک صفحه خدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم نظرسنجی از خدمت راهنمای خدمت
1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)


 

 

 

تسویه حساب مشترکین 

130314651000

 

2.png

لینک     لینک لینک

 

لینک

2

تسویه بدهی مشترکین 

13031465101

2.png لینک     لینک     لینک    لینک

3

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری 

13031465102

2.png   لینک  لینک لینک   لینک
4

صدور قبض پایان دوره 

13031465103

2.png لینک   لینک لینک   لینک  
5

رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین 

13031465104

2.png لینک  لینک لینک  لینک
6

ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین

 13031465105

2.png   لینک   لینک   لینک    لینک
7

ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات

13031465107

2.png لینک   لینک لینک  لینک
8 علام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین 

13031465108

2.png لینک    لینک لینک لینک
9

تمدید تعرفه انشعاب آمپری 

13031465109


2.png لینک لینک لینک  لینک
10  

رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق

13031465110

2.png لینک   لینک لینک   لینک
11 ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)  

تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین 

13031466101

2.png             لینک           لینک     لینک   لینک
12  

نصب مجدد انشعاب مشترکین 

13031466102

2.png    لینک    لینک        لینک    لینک
13  

جمع آوری موقت انشعاب مشترکین 

13031466103

2.png لینک   لینک لینک   لینک
14  

جمع آوری دائم انشعاب مشترکین 

13031466104

2.png   لینک  لینک   لینک   لینک
15  

اصلاح اطلاعات مشترکین

 13031466105

2.png لینک   لینک لینک   لینک
16  

اصلاح نام مشترکین 

13031466106

2.png لینک   لینک لینک   لینک
17  

تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب)

13031466107

2.png لینک   لینک لینک   لینک
18

تست و تعویض کنتور مشترکین

13031466108

2.png  لینک   لینک  لینک  لینک
20

اصلاح سرویس انشعاب مشترکین 

13031466109

2.png لینک   لینک   لینک    لینک
21

قطع موقت انشعاب مشترکین

13031466110

2.png لینک   لینک  لینک لینک
22

وصل مجدد انشعاب مشترکین

13031466111

2.png لینک   لینک لینک لینک
23

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده

13031466114

2.png   لینک   لینک لینک  لینک
24 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)  

افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین 

13031467100

2.png لینک   لینک لینک  لینک
25  

کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین

13031467101

2.png لینک  لینک لینک  لینک
26  

برقراری انشعاب آمپری

13031467102

2.png لینک  لینک لینک  لینک
27

تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین 

13031467103

2.png لینک   لینک لینک  لینک
28  

کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین 

13031467105

 2.png لینک     لینک       لینک        لینک
29 ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000)  

رفع خسارت وارده به شبکه برق

13031977100

 2.png    لینک    لینک   لینک    لینک
30  سیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق

13031977101

 2.png   لینک   لینک    لینک    لینک
31

رفع حریم برق

13031977103

 2.png لینک    لینک لینک    لینک
32  

رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

 2.png لینک لینک لینک    لینک
33 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000)
 
 
 

نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979103

 2.png    لینک   لینک لینک    لینک
34 ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 2.png لینک   لینک لینک    لینک
35

ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

13031979105


2.png   لینک   لینک   لینک    لینک
36  ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)
 
 
 

 

خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی

13031980100

 2.png     لینک      لینک   لینک لینک
37  

ارائه گزارش خاموشی‌های برق

13031980102

 2.png     لینک       لینک   لینک لینک
38  

رفع خاموشی های مشترکین برق

13031980103

 2.png لینک      لینک     لینک لینک
39  

رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

13031980104

 2.png     لینک      لینک    لینک لینک
40

رفع مشکل روشنایی معابر

13031980105


2.png    لینک لینک لینک لینک
41 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000)


ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالا های مرتبط با صنعت برق

13011987100


2.png لینک لینک لینک لینک
42

ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 

13011987107


2.png لینک لینک لینک لینک
43

ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق(۱۳۰۳۱۹۸۷۱۰۴

 

مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق

13031987104

 2.png لینک لینک لینک      لینک
44 بهینه سازی مصرف برق

(13031987000)


 

 

فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق

13032882100

 2.png لینک لینک لینک    لینک
45  

کنترل پیک بار مصرف برق

13032882102

 2.png لینک لینک لینک    لینک
46

تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری

13032882103


2.png لینک لینک لینک لینک
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام